preloader
 

Rezerwuj obiekt

Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji obiektów sportowych

§ 1
Rezerwacji obiektów Karpacz Sport można dokonać wyłącznie przy użyciu aktywnego formularza zamieszczonego na stronie sportkarpacz.pl

§ 2
1.Osoba dokonująca rezerwacji – Wynajmująca zobowiązana jest do przekazania administratorowi Obiektu (Gminie Karpacz) zadatku na poczet najmu w kwocie odpowiadającej 50% wartości najmu Obiektu w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji (rezerwacja wstępna).
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej informację o całkowitym koszcie najmu Obiektu, jak również o wysokości należnego zadatku.
3. Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy administratora nr 49 1090 1926 0000 0005 1416 2884.
4. Uiszczenie zadatku w terminie, o którym mowa w ust. 1, stanowi warunek potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
5. Brak wpłaty zadatku w terminie, o którym mowa w ust. 1, powoduje anulowanie rezerwacji.
6. Potwierdzenie wpłaty zadatku na poczet najmu Obiektu wysyłamy na adres poczty elektronicznej: info@sportkarpacz.pl .
7. Potwierdzeniem rezerwacji po otrzymaniu wpłaty zadatku przez osobę dokonującą rezerwacji jest przygotowanie pisemnej umowy najmu Obiektu pomiędzy Administratorem tj.: Gminą Karpacz a Wynajmującym.
8. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest dostarczenie Administratorowi podpisanej umowy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem jej obowiązywania.

§ 3
1. W razie niewykonania umowy najmu Obiektu przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.

 

© 2020 Sport Karpacz - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : Facebros.pl